Ayudas de Igape Galicia Exporta Empresas Dixital.
Esta empresa fue beneficiaria de una subvención del programa Igape Galicia Exporta empresas digitales.
El objetivo principal de estas ayudas es fomentar y estimular el comercio.
El comercio exterior gallego y la internacionalización de las pymes gallegas.
El resultado esperado es aumentar la base de empresas exportadoras y consolidar la presencia de empresas gallegas en los mercados internacionales.

Axudas do Igape para a internacionalización dixital das
empresas galegas, Galicia Exporta Dixital 2020

Axudas á promoción da cultura da internacionalización, apoio ao incremento da
presenza nos mercados exteriores, establecemento dunha estratexia de
posicionamento internacional de Galicia aliñada coa Estratexia Horizonte 2020

Operación financiada pola Unión Europea, a través do

FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL
(FEDER), como parte da resposta da Unión á pandemia da
COVID19

Apoiar a transición cara a unha economía dixital

Unha maneira de facer Europa